Pojęcia

Korytarz życia – już obowiązkowy!

Jesteś kierowcą karetki? Ile razy przeklinałeś innych kierowców utrudniających Ci dojazd do pacjenta? Niestety, pewnie zbyt często. W sieci krążą niechlubne filmy obrazujące, jak kierowcy zajeżdżają karetce drogę lub wykorzystują utworzony przez innych uczestników ruchu drogowego „korytarz życia”. Od teraz się to zmieni – przepisy w końcu uregulowały tę kwestię w sposób klarowny – wszyscy są obowiązani tworzyć tzw. „korytarz życia”.

Dzisiejszy wpis będzie krótki, acz treściwy. Ważny dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, ale nie tylko – istotny jest przecież dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim dla tych, którzy czekają na przyjazd pojazdu ratunkowego.

Definicja korytarza życia

W dniu 6 grudnia 2019 roku – w Mikołajki – dostaliśmy prezent od ustawodawcy. To własnie tego dnia wchodzą w życie przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury przepisy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają obowiązek tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych pokiwają głową ze zrozumieniem. Oni doskonale rozumieją problem. Niektórym spośród czytelników może wydawać się, że tworzenie korytarzy życia jest czymś oczywistym, nie wymagającym interwencji prawa…Jednak życie ilustruje, iż niestety pewne kwestie choć zdawałyby się jasne, to w istocie takie nie są.

art. 9 ustawy o ruchu drogowym

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1)na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2)na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

Przepis powyższy jest sformułowany w sposób jasny. Podkreśliłam słowa-klucze: kierujący pojazdem są obowiązani ułatwić przejazd, zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób zdefiniowany w ustawie – czyli korzystania z tzw. „korytarza życia”. To wszystko oznacza, iż stosowanie powyższego przepisu od tej pory jest obowiązkowe.

W absolutnym skrócie: Każdy ma obowiązek tworzyć „korytarz życia”, nikt nie może z niego bezprawnie korzystać! Aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym, kierowcy jadący lewym skrajnym pasem obowiązani są do zjechania na lewo, natomiast poruszający się pozostałymi pasami na prawo.

Poniżej grafika:


Oraz film:

A skoro już wszyscy wiedzą co i jak, to życzę wszystkim samych poprawnie utworzonych korytarzy życia, tak żeby pomoc zawsze mogła dotrzeć do jej potrzebujących na czas!

Źródło grafiki: Ministerstwo Infrastruktury.

Źródło video: http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!