Pojęcia,  prawo cywilne,  prawo pracy,  Społeczeństwo,  Zawody medyczne

Zmiany w kwarantannie i izolacji – od 24.10

Od dzisiaj obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z racji, że w ostatnim czasie najwięcej pytań zadawanych przez Was dotyczy kwestii kwarantanny i izolacji (pozdrawiam, bo odbywam), szybko skondensuje najważniejsze aktualne ich zasady.

Po pierwsze – system teleinformatyczny

Mamy sobie system informatyczny (dla pacjentów dostęp do niego następuje za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta), z którego możemy korzystać logując się np. za pośrednictwem profilu zaufanego (wiele kont bankowych udostępnia również taką możliwość). Tam po pierwsze możecie sprawdzać swoje wyniki testu na wirusa SARS-CoV-2 – na co uczulam, bo od tej pory (tj. od dziś) rola sanepidu w komunikacji staje się coraz mniejsza w tym zakresie.

Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemudziałającego w ramach leczenia szpitalnego, w tym izolatorium.

Czyli wprowadzono kwarantannę dla osób poddających się wymazowi, do czasu uzyskania przez nich wyniku (jeśli pozytywny to będzie izolacja). Generalnie zakładam, że zlecający podmiot test (najczęściej lekarz POZ) będzie informował osobę, że od tej pory ma się ona izolować. Informacja o kwarantannie powinna też pojawić się w systemie – czy tak będzie? Nie wiem. Ale przepis mówi o izolacji osób oczekujących na wynik wymazu.

Zawieszenie zakazu izolacji/kwarantanny na czas wykonania wymazu

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Jak to w praktyce ma wyglądać? Możemy wyjść z domu żeby wykonać test w punkcie. Ale pamiętajmy – do punktu udajemy się samochodem. Komu się „meldujemy”, że wychodzimy? Lekarz POZ powinien nam przekazać informacje o takiej „przepustce”. Dla bezpieczeństwa można zadzwonić na policję i poinformować o takim wyjściu z domu.

Izolacja z mocy prawa – gdy jest dodatni test (informacja w systemie)

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Kwarantanna – tylko informacja w systemie

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa wyżej. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Uwaga! Kwarantanną nie obejmuje się już wspoldomowników osoby odbywającej kwarantannę!

Wypłata wynagrodzenia/świadczenia z tytułu choroby – na podstawie informacji z systemu

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa, płatnikowi składek (czyt:szefowi) na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Brak obowiązku kwarantanny dla ozdrowieńców

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osoby, która odbyła hospitalizacje, izolacje lub izolacje w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

To bardzo ważna informacja, gdyż wiem, że w praktyce zdarzało się ponowne kierowanie ozdrowieńców na kwarantannę.

To tyle ze zmian na dzisiaj. Przypominam – kwarantanna ma miejsce po kontakcie z osobą zakażoną. Izolacja domowa lub szpitalna – w przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.

Kwarantanna co do zasady trwa 10 dni od kontaktu z zakażonym, izolacja trwa minimum 10 dni od wyniku pozytywnego na obecność wirusa(ale tutaj decyduje lekarz rodzinny o ostatecznej długości takiej izolacji). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób objawowych – tu mówimy, że izolacja trwa nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów.

Trzymajcie się zdrowo!

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!

komentarzy 11