Uncategorized

Chirurgiczna asysta lekarza

Choć o tym pomyśle słyszeliśmy już od kilku lat, to dopiero 25 listopada rozporządzenie w przedmiocie nowej specjalizacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 wprowadzono nową specjalizację w ochronie zdrowia:

Chirurgiczna asysta lekarza (kod specjalizacji 041)

Osoba chcąca przystąpić do tej specjalizacji ma posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub
2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Podkreślamy, co wielu osobom umyka, że przedmiotowe przepisy nie oznaczają, iż magister dietetyki lub zdrowia publicznego będzie mógł z marszu odbyć tę specjalizację. Będzie to możliwe dla takiej osoby tylko pod warunkiem, że posiada równocześnie licencjat z ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa. Wobec powyższego – patrząc na to zagadnienie od drugiej strony -osoba posiadająca tylko tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo, nie będzie mogła przystąpić do omawianej specjalizacji, chyba, że uzyska tytuł magistra z kierunków wskazanych w punkcie 1. lub 2.

Uzasadnienie

„Asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz, m.in. wsparcie intensywnej terapii w czynnościach chirurgii ogólnej. Chirurgiczny asystent lekarza mógłby asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych. Ratownik medyczny, fizjoterapeuta i pielęgniarka, którzy uzyskają dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym będą mogli odciążyć chirurga, w szczególności chirurga ogólnego.”

Na ten moment brak szczegółów co do przebiegu szkolenia i przewidywanych postępowań kwalifikacyjnych na tę specjalizację, wskazano, że: szkolenie specjalizacyjne prowadzone byłoby w jednostkach akredytowanych, w oparciu
o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Czy faktycznie taka specjalizacja jest potrzebna? Zapewne czas pokaże, szczególnie więcej będziemy mogli powiedzieć wtedy, gdy poznamy szczegółowe regulacje dotyczące edukacji i zakresu obowiązków dla tej specjalizacji.

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!